2 T — C o r p i n o de c h e v i o t a y surah

105  Download (0)

Full text

(1)

2 8 4 J ^ A

J A O Ü A

j ^ L E G A O T E , j p E I ^ I Ó D I C O D E L A S J ^ A M I L I A S .

8 ¡ í . — S o m b r e r o D i r e c t o r i o .

2 T — C o r p i n o de c h e v i o t a y

surah.

I 3 . - Soirbrero Ar

l i A ^ / W O D A j ^ L E G A O T E , j ^ E H I Ó D I C O D E L A S J ^ A M I L I A S . 2 8 5

8 4 . — S o m b r e r o R e g i n a .

2 6 . - S o m b r M i e fieltro

m m m f m

* 9 . — T r a j e p a r a s e ñ o r i t a s .

1

8 S . — C a p o t a D i r e c t o r i o .

8 8 . — C h a q u e t i l l a de ¿«íío/- y c r e s p ó n .

" M i i l l i i i l !

3 o . — V e s t i d o de v i a j e . D e l a n t e r o .

liiiir.tniminlllllllllHHiiui;;;;« Vm;wib5v.-;".v.::;-v. ..íWVnXtir,?. u - ; »

3 1 . — V e s t i d o de v i a j e . — E s p a l d a . 3 8 . — T r a j e p a r a r e c i b i r .

(2)

2 8 G J j A J A O Ü A j ^ L E G A ^ T E , j p E r ( I Ó j O I C O

D E

L A S J ^ A M I L I A S .

1 . a

vueUa.—Siempre

a l t e r n a n d o , 5 m a l l a s a l a i r e , — u n a b r i d a y u n a d o b l e b r i d a s o b r e l a 2 . a d e e s t a s 5 m a l l a s .

2 . a v u e l t a . — C o n l a n a o b s c u r a : 0 u n a m a l l a s i m p l e s o b r e l a 1.a d e l a s 5 m a l l a s a l a i r e m á s p r ó x i m a s , — 2 m a l l a s a l a i r e , — s o b r e l a 4 . a m a l l a s i g u i e n t e , 2 b r i d a s d o b l e s s e p a r a - d a s p o r 2 m a l l a s a l a i r e , — 2 m a l l a s a l a i r e , — v u e l v e á e m p e - z a r d e s d e

3 . a

vuelta.—En

e l o t r o l a d o d e l g a l ó n , s o b r e l o s l a d o s d e m a l l a , c o m o l a 2 . a v u e l t a .

C o r b a t a d e c r e s p ó n l i s o . — N u m . 9 .

E s t a c o r b a t a s e c o m p o n e d e u n a t i r a d e c r e s p ó n l i s o , d e u n m e t r o 1 5 c e n t í m e t r o s d e l a r g o p o r 1 5 c e n t í m e t r o s d e a n c h o , d o b l a d i l l a d a e n l o s l a d o s l a r g o s y a d o r n a d a e n l o s l a d o s t r a n s v e r s a l e s , s o b r e 9 c e n t í m e t r o s d e a l t o , c o n u n b o r d a d o , e l c u a l s e e j e c u t a c o n s e d a a z u l p á l i d o , c o l o r d e r o s a p á l i d o y c o l o r d e a c e i t u n a , a l p a s a d o y p u n t o d e c o r - d o n c i l l o . E l b o r d e i n f e r i o r v a g u a r n e c i d o d e c u r v a s f e s t o - n e a d a s h e c h a s c o n s e d a g r i s m u y c l a r o .

C u e l l o c o n c h o r r e r a . — N ú m . 1 0 .

P a r a h a c e r e s t e c u e l l o s e fijan d o s p e d a z o s d e c r e s p ó n l i s o p l e g a d o s o b r e u n f o n d o d e c r e s p ó n l i s o r e d o n d e a d o , q u e t i e n e 1 8 c e n t í m e t r o s d e a n c h o p o r a r r i b a y 2 2 p o r a b a j o y 1 0 c e n t í m e t r o s d e a l t o . E l c u e l l o v a c e r r a d o p o r d e t r á s . S e t o m a n l u e g o d o s p e d a z o s d e c r e s p ó n l i s o d e 4 2 c e n t í m e t r o s d e a n c h o y 1 2 c e n t í m e t r o s d e a l t o c a d a u n o ; s e l e s r i b e t e a p o r e l l a d o t r a n s v e r s a l i n f e r i o r d e u n e n c a j e q u e t i e n e 1 4 c e n t í m e t r o s d e a n c h o p l e g a d o ; s e l e s s e s g a p o r e l l a d o t r a n s v e r s a l s u p e r i o r h a c i a u n o d e l o s l a - d o s l a r g o s , d e m a n e r a q u e q u e d e r e d u c i d o á u n c e n t í m e t r o d e a n c h o , y s e l e s p l i e g a . S e c o s e n e s t o s p e d a z o s e n e l b o r d e d e d e l a n t e d e l c u e l l o , t o m a n d o a l m i s m o t i e m p o u n e n t r e d ó s d e e n c a j e d e u n c e n t í m e t r o d e a n c h o . S e p a s a p o r e l e n t r e d ó s u n a c i n t a d e s e d a b l a n c a .

C a m i s a d e d o r m i r p a r a s e ñ o r a s . — - N ú m . 1 1 .

E s t a c a m i s a e s d e b a t i s t a b l a n c a . L a p e c h e r a s e c o m p o n e d e t a b l i t a s a l t e r n a d a s c o n e n t r e d o s e s . C h o r r e r a d e e n c a j e . C u e l l o m a r i n o b o r d a d o a d o r n a d o c o n e n c a j e y a ñ a d i d o p o r d e l a n t e .

V e s t i d o l a r g o p a r a n i ñ o s p e q u e ñ o s . — N ú m . 1 2 .

E l f o n d o e s d e n a n s u c . E l d e l a n t a l v a c u b i e r t o e n p a r t e c o n e n t r e d o s e s b o r d a d o s y c o n u n a t i r a b o r d a d a q u e r o d e a l o s e n t r e d o s e s . U n a t i r i t a b o r d a d a e n e l e s c o t e y e n t r e d o - s e s e n l a p a r t e i n f e r i o r d e l a s m a n g a s .

C a m i s a d e d o r m i r p a r a j o v e n c i t a s . — N ú m . 1 3 .

E s t a c a m i s a e s d e s e d a d e c o l o r d e r o s a . L l e v a u n a e s p e - c i e d e c a n e s ú f r u n c i d o y c o n t o r n e a d o c o n e n t r e d o s e s b o r - d a d o s q u e f o r m a n u n a s p u n t a s . E n t r e d o s e s e n l a p e c h e r a . C u e l l o v u e l t o d e e n c a j e . M a n g a a d o r n a d a c o n p u n t a s d e e n t r e d o s e s q u e c a e n s o b r e u n e n c a j e .

D o s c a m i s e t a s p a r a n i ñ o s p e q u e ñ o s . — N ú m s . 1 4 y 1 5 .

N ú m . 1 4 . — E s t a c a m i s e t a e s d e u n a e s p e c i e d e p i q u é g r u e s o , y v a a d o r n a d a c o n u n b o r d a d o e n e l e s c o t e y e n e l b o r d e d e l a s m a n g a s .

N ú m . 1 5 . — E s d e p i q u é l a b r a d o y v a g u a r n e c i d o d e e n - t r e d o s e s b o r d a d o s . U n b o r d a d o f o r m a e l c u e l l o . C a r t e r a s y p u n t a p o r d e l a n t e .

T r a j e p a r a n i ñ a s d e 2 á 3 a ñ o s . — ^ N ú m . 1 6 .

E s t e t r a j e e s d e f u l a r c u a d r i c u l a d o a z u l y e n c a r n a d o . S e c o m p o n e d e u n c o r p i ñ o r e c t o , a b i e r t o s o b r e u n p e t o a z u l y e n c a r n a d o , y a d o r n a d o c o n t i r a n t e s d e f u l a r c u y o b o r d e v a f e s t o n e a d o , y d e u n a f a l d a q u e c o n s t a d e d o s v o l a n t e s b o r d a d o s , m o n t a d o s s o b r e u n f o n d o d e f a l d a . M a n g a c o r t a a d o r n a d a c o n f e s t o n e s h e c h o s c o n s e d a e n c a r n a d a , c o m o e l r e s t o d e l t r a j e . — S o m b r e r o d e p a j a a d o r n a d o c o n c o c a s d e c i n t a e n c a r n a d a .

T r a j e p a r a n i ñ a s d e 3 á 4 a ñ o s . — N ú m . 1 7 .

V e s t i d o d e f u l a r e s t a m p a d o r o j o a n t i g u o . E n e l b o r d e d e u n c o r p i ñ o f r u n c i d o e n l a e s p a l d a y p o r d e l a n t e , v a m o n - t a d a u n a f a l d a a n c h a p o r d e t r á s y f r u n c i d a h a s t a l o s l a d o s . E l d e l a n t e r o s ó l o v a c e ñ i d o , s i n v u e l o , y a b r o c h a d o e n e l J a d o i z q u i e r d o b a j o u n e n c a j e , q u e p a r e c e c o m o q u e c o n t i - n ú a e l d e l a n t e r o d e r e c h o , q u e c r u z a y v a a d o r n a d o i g u a l - m e n t e c o n u n e n c a j e . L a f a l d a , e l b o r d e d e l a m a n g a y e l e s c o t e v a n a d o r n a d o s c o n u n e n c a j e b l a n c o . — S o m b r e r o r e - d o n d o d e p a j a d e c o l o r , g u a r n e c i d o d e u n l a z o d e c i n t a d e f a y a r o j a .

C o i ñ o r p - c h a q u é d e f e l p a t o r n a s o l a d a . — N ú m . 1 8 .

E s t e c h a q u é e s d e f e l p a t o r n a s o l a d a c o l o r d e m u s g o y r o s a a n t i g u o , e s t i l o L u i s X V . E s m u y a j u s t a d o p o r d e t r á s y flotante p o r d e l a n t e y s e a b r e s o b r e u n c o r p i n o - c a m i s o l í n d e e n c a j e c o l o r c r e m a , p u e s t o s o b r e u n t r a n s p a r e n t e d e

sUrah

c o l o r d e r o s a . S o l a p a a n c h a , c u e l l o v u e l t o y c u e l l o e n p i e d e f e l p a . L a m a n g a , q u e e s s e m i l a r g a , v a g u a r n e - c i d a d e e n c a j e e n s u b o r d e i n f e r i o r . L a z o s d e c i n t a c o l o r d e m u s g o e n l o s h o m b r o s , e n l a p a r t e i n f e r i o r d e l a s m a n - g a s y l a s p u n t a s d e l c o r p i ñ o .

T r a j e d e c a l l e . — N ú m . 1 9 .

F a l d a d e l a n i l l a l i s a , m o n t a d a c o n p l i e g u e s a n c h o s e c h a d o s . P o l o n e s a d e l a n i l l a d e c u a d r i t o s d e u n s o l o c o l o r . L o s d e l a n t e r o s d e l c o r p i ñ o v a n s e p a r a d o s d e l d e l a n t a l , y é s t e v a u n i d o á l a p a r t e d e d e t r á s d e l a f a l d a e n e l l a d o d e - r e c h o , a t r a v i e s a e l d e l a n t e r o d e l a f a l d a , s o b r e e l c u a l v a n p u e s t o s u n o s b o t o n e s q u e s e a b r o c h a n á u n o s o j a l e s h e - c h o s e n e l d e l a n t a l , y c a e f o r m a n d o u n d e l a n t a l l a r g o y c u a d r a d o . L a e s p a l d a , p r i n c e s a , l l e v a u n o s p l i e g u e s u n p o c o m á s a b a j o d e l a c i n t u r a y s e r e c o g e figurando u n a c a s c a d a d e p l i e g u e s . E n t r e e l d e l a n t a l y l a e s p a l d a d e l a p o l o n e s a l a e s p a l d a q u e d a á d e s c u b i e r t o . L o s d e l a n t e r o s v a n g u a r - n e c i d o s d e s o l a p a s d e t e r c i o p e l o g r i s , q u e s e a b r o c h a n c o n b o t o n e s g r u e s o s . M a n g a s s e m i l a r g a s c o n c a r t e r a s r e d o n - d a s d e t e r c i o p e l o .

T r a j e p a r a n i ñ a s d e 4 á 5 a ñ o s . — N ú m . 2 0 .

S o b r e u n f o r r o r e c t o p o r d e l a n t e y u n p o c o a j u s t a d o e n l a e s p a l d a , s e m o n t a n e n m e d i o u n o s p l i e g u e s r e d o n d o s d e

c a ñ a m a z o a z u l . E l r e s t o d e l c o r p i ñ o e s d e s e d a d e c u a d r i - t o s a z u l e s y c o l o r m a d e r a . E l c o r p i ñ o s e a b r o c h a p o r d e - t r á s c o n c o r c h e t e s b a j o u n p l i e g u e . F a l d a d e s e d a d e c u a - d r o s , a l t e r n a n d o c o n p l i e g u e s d e c a ñ a m a z o . C i n t u r ó n d e c i n t a d e f a y a a z u l . M a n g a a n c h a s u j e t a c o n u n p u ñ o d e c u a d r i t o s .

T r a j e d e p a s e o . — N ú m . a i .

E s d e t e l a l i s a c o l o r c r u d o y

tussor

b r o c h a d o . L a f a l d a d e d e b a j o e s d e t a f e t á n , y v a c u b i e r t a d e u n t a b l e a d o m u y a l t o d e t e l a l i s a . E l

pouf

d e t e l a i g u a l . V a s e p a r a d o d e l d e l a n t a l , q u e e s d e t e l a b r o c h a d a , p o r u n a p u n t a l i s a , f o r r a d a d e

ttissor

b r o c h a d o y d o b l a d a s o b r e l a c a d e r a . E l c o r p i ñ o - c h a q u e t a e s d e v i g o ñ a l i s a m o r d o r a d a y v a m u y a j u s t a d o p o r d e t r á s , a b r i e n d o p o r d e l a n t e s o b r e u n p e t o p l e g a d o d e m u s e l i n a d e s e d a c o l o r c r e m a c o n c h o r r e r a y c o r b a t a .

S o m b r e r o D i r e c t o r i o . — N ú m . 2 2 .

C o p a b a j a y a l a a r q u e a d a d e p a j a d e S u e c i a . E l a l a , q u e t o r m a d i e n t e s , v a f o r r a d a d e t e r c i o p e l o e n c a r n a d o a n t i g u o . B r i d a s d e c i n t a d e f a y a c o l o r d e p i e l d e S u e c i a . U n a c i n t a d e l a m i s m a f a y a a d o r n a e l d e l a n t e r o y e l l a d o i z q u i e r d o . R a m o d e flores d e i a d o r m i d e r a s e n c a r n a d a s y h i e r b a s .

S o m b r e r o A r y . — N ú m . 2 3 .

E s t e s o m b r e r o e s d e p a j a c o l o r d e n u t r i a , y e l a l a v a f o - r r a d a d e t e r c i o p e l o m o r d o r a d o . U n l a z o g r a n d e d e c i n t a e s c o c e s a y t r e s a l a s m o r d o r a d a s a d o r n a n l a c o p a .

S o m b r e r o R e g i n a . — N ú m . 2 4 ,

E s u n a e s p e c i e d e

toque

d e p a j a i n g l e s a n e g r a c o n a l a f o r r a d a d e t e r c i o p e l o c a n a q u e . E l a l a s e r e d o n d e a e n e l l a d o d e r e c h o y f o r m a u n a v u e l t a m u y a l t a e n e l i z q u i e r d o . U n a b a n d a p l e g a d a d e t e r c i o p e l o c o l o r c a n a q u e a t r a v i e s a l a p a r t e d e d e t r á s d e l s o m b r e r o , y s e p i e r d e b a j o u n r a m o d e florecillas b l a n c a s c o n h o j a s .

C a p o t a D i r e c t o r i o . — N ú m . 2 5 .

E s t a c a p o t a e s d e p a j a c o l o r d e m u s g o , c o n a l a a n c h a , ' a r q u e a d a y c e r r a d a d e t e r c i o p e l o c a r d e n a l . L a p e g a d u r a d e l a l a v a c u b i e r t a c o n u n a b a n d a d e c i n t a d e f a y a c o l o r d e m u s g o . U n l a z o d e l a m i s m a c i n t a s e p o n e e n e l l a d o i z q u i e r d o , s o b r e a p a r t e d e d e t r á s d e l a c a p o t a . P l u m a s d e l m i s m o c o l o r e n e l d e l a n t e r o . B r i d a s d e f a y a , q u e s a l e n d e l o s c o s t a d o s .

S o m b r e r o d e ñ e l t r o . — N ú m . 2 6 .

E s t e s o m b r e r o e s d e fieltro

beige,

c o n a l a a m a z o n a , r i - b e t e a d a d e u n g a l ó n c o m o l o s q u e u s a n l o s s o m b r e r e r o s . E n e l d e l a n t e r o v a n u n a s p l u m a s g r i s e s , y e n e l l a d o i z - q u i e r d o u n l a z o d e t e r c i o p e l o g r i s .

C o r p i ñ o d e c h e v i o t a y ( ( s u r a h ) ) . — N ú m . 2 7 ,

E s t e c o r p i ñ o e s d e c h e v i o t a fina c o l o r

beige.

L o s d e l a n - t e r o s flotan s o b r e u n b u l l o n a d o d e

surah

c o l o r t a b a c o , q u e v a c e r r a d o e n e l l a d o i z q u i e r d o y m o n t a d o s o b r e u n o s d e - l a n t e r o s a j u s t a d o s , q u e s e a b r o c h a n e n m e d i o c o n c o r c h e - t e s . A l d e t a p l e g a d a p o r d e t r á s . P u n t a d e t e r c i o p e l o c o l o r d e t a b a c o , s o b r e l a c u a l c a e e l p e t o b u l l o n a d o . C o r r e a s a b r o c h a d a s e n e l h o m b r o ; b a j o l a d e l a i z q u i e r d a s e a b r o - c h a c o n c o r c h e t e s l a p u n t a s u p e r i o r d e l c o r p i ñ o . C u e l l o e n p i e d e t e r c i o p e l o , a b r o c h a d o i g u a l m e n t e e n l a i z q u i e r d a . M a n g a s e m i l a r g a , a d o r n a d a c o n u n a c a r t e r a d e t e r c i o p e l o .

C h a q u e t i l l a d e « t u s s o r » y c r e s p ó n . — N ú m . 2 8 .

E s t a c h a q u e t i l l a , q u e s e l l e v a e n t e a t r o s , c o n c i e r t o s y o t r a s c e r e m o n i a s a n á l o g a s , y a u n e n p a s e o l o s d í a s b u e - n o s , e s d e

tussor

c r u d o . S e c o m p o n e d e u n f o r r o c o r t a d o p o r u n p a t r ó n d e f o r m a o r d i n a r i a . S o b r e l o s d e l a n t e r o s , q u e s e a b r o c h a n e n m e d i o c o n c o r c h e t e s , v a m o n t a d o u n p e t o p l e g a d o d e c r e s p ó n i n g l é s c r u d o , e l c u a l d e s a p a r e c e e n p a r t e b á j o u n a s b a n d a s c r u z a d a s y p l e g a d a s d e

tussor.

L o s d e l a n t e r o s d e l a c h a q u e t i l l a s o n c o r t o s y flotantes ; l a e s p a l d a e s t a m b i é n c o r t a , y e n l a p a r t e i n f e r i o r d e l f o r r o v a m o n t a d o u n v o l a n t e f r u n c i d o , q u e r o d e a t o d a l a c h a - q u e t i l l a y s e d o b l a h a c i a d e n t r o . U n c i n t u r ó n - f a j a d e c i n t a d e f a y a a z u l v a a n u d a d o e n e l l a d o d e r e c h o . L a m a n g a , q u e v a a d o r n a d a p o r a r r i b a y p o r a b a j o c o n u n b o r d a d o a z u l a n t i g u o , e s c a s i l a r g a . O t r o b o r d a d o i g u a l a d o r n a l o s d e - l a n t e r o s y c a e e n p u n t a s o b r e l a e s p a l d a . C u e l l o d e t e r c i o - p e l o a z u l a n t i g u o .

T r a j e p a r a s e ñ o r i t a s . — N ú m . a g .

V e s t i d o d e l a n i l l a c o l o r d e c u e r o y t e r c i o p e l o m o r d o r a - d o . F o n d o d e f a l d a d e t a f e t á n ó d e a l p a c a c u b i e r t o d e u n d e l a n t e r o d e f a l d a d e t e r c i o p e l o , q u e c a e e n p l i e g u e s a n - c h o s e n l o s c o s t a d o s . D o s q u i l l a s d e l a n a , f o r m a d a s d e d o s t a b l a s a n c h a s , v a n p u e s t a s e n l o s l a d o s y figuran c o m o l o s d e l a n t e r o s d e u n a l e v i t a . L o s l a d o s d e l a f a l d a v a n t a m b i é n c o m p u e s t o s d e t a b l a s a n c h a s d e l a n i l l a . L a p a r t e d e d e t r á s c a e f o r m a n d o f a l d a a n c h a y l i g e r a m e n t e r e c o g i d a p o r a r r i - b a . C o r p i ñ o - c h a q u e t a , a b i e r t o s o b r e u n c h a l e c o d e t e r c i o - p e l o . S e l e c o r t a p o r u n p a t r ó n c o m p u e s t o d e d e l a n t e r o s c o n p i n z a s y l a d i t o s d e d e l a n t e r o , e s p a l d a c o n a l d e t a c o r t a y p u n t i a g u d a , a b i e r t a e n . m e d i o , y l a d i t o s d e e s p a l d a c o n p l i e g u e . L a p a r t e s u p e r i o r d e l o s d e l a n t e r o s s e d o b l a e n f o r m a d e s o l a p a s , y l a i n f e r i o r s e a b r e s o b r e e l c h a l e c o y s e g u a r n e c e c o n u n a s c o r r e a s f o r m a d a s d e g a l o n e s c o l o r m o r d o r a d o . E n m e d i o d e l a s s o l a p a s v a n u n a s c o r r e a s i g u a - l e s , y e n l o s h o m b r o s u n l a z o d e g a l ó n a n c h o t e r m i n a d o e n a g u j e t a s c o l o r c u e r o . E l c h a l e c o v a a b r o c h a d o e n m e - d i o y m o n t a d o s o b r e u n o s d e l a n t e r o s d e f o r r o . M a n g a d e c o d o c o n c a r t e r a s , g u a r n e c i d a s d e o t r a c a r t e r i t a d e t e r c i o - p e l o . C u e l l o a l t o d e l a m i s m a t e l a .

V e s t i d o d e v i a j e . — N ú m s . 3 0 y 3 1 .

E l f o n d o d e f a l d a e s d e t a f e t á n , y l a f a l d a , d e b a s t a n t e v u e l o , e s d e l a n i l l a l a b r a d a c o l o r m o r d o r a d o . T ú n i c a d e l a m i s m a t e l a . L a p a r t e d e d e t r á s c a e f o r m a n d o / r a / l a r g o y p l e g a d o . E l d e l a n t e r o v a d i s p u e s t o e n p u n t a d e m a n t ó n . C o r p i ñ o c o n p l i e g u e s r e d o n d o s , a l d e t a c o r t a y r e d o n d a y c i n t u r ó n d e l a m i s m a t e l a . E l f o r r o s e c o r t a p o r u n p a t r ó n l i s o , c o m p u e s t o d e u n a e s p a l d a , d e l a n t e r o s c o n p i n z a s y l a d i t o s d e d e l a n t e r o . L a p a r t e d e e n c i m a d e l c o r p i ñ o s e

p l i e g a s o b r e e l f o r r o . L o s d e l a n t e r o s s e a b r o c h a n b a j o e l : p l i e g u e d e l m e d i o . C u e l l o a l t o . M a n g a d e c o d o , a b r o c h a d a .

— S o m b r e r o d e p a j a m o r d o r a d a c o n a l a s f o r r a d a s d e t e r - c i o p e l o d e l m i s m o c o l o r .

Se necesitan para este vestido:

4 m e t r o s 2 5 c e n t í m e t r o s , d e t a f e t á n ó d e a l p a c a , y 9 m e t r o s d e l a n i l l a l a b r a d a , d e u n m e t r o 2 0 c e n t í m e t r o s d e a n c h ó .

T r a j e p a r a r e c i b i r . — N ú m . 3 a .

V e s t i d o d e c a c h e m i r g r i s p l a t a y l a n i l l a d e l m i s m o c o l o r c o n l i s t a s d e t e r c i o p e l o g r i s o b s c u r o . F o n d o d e f a l d a d e - s e d a l i g e r a y f a l d a d e l a n i l l a l i s t a d a . T ú n i c a d e c a c h e m i r , a b i e r t a e n e l l a d o i z q u i e r d o s o b r e l a f a l d a l i s t a d a . E l d e - l a n t a l c a e e n l í n e a r e c t a f o r m a n d o p u n t a l a r g a y p l e g a d a , y s e l e r e c o g e s o b r e l a c a d e r a i z q u i e r d a . L a p a r t e d e d e - t r á s d e l a t ú n i c a v a p l e g a d a . C h a q u e t a d e l a n i l l a , a b i e r t a s o b r e u n a c a m i s a p l e g a d a d e

surah

a z u l c e l e s t e . U n c h a - l e c o m u y a b i e r t o , d e t e r c i o p e l o , s u j e t a l a p a r t e i n f e r i o r d e - l a c a m i s a . L a c h a q u e t a s e c o r t a p o r u n p a t r ó n c o m p u e s t o ' d e d e l a n t e r o s a b i e i t o s s o b r e l a c a m i s a , d e u n a e s p a l d a e s - t i l o d e s a s t r e , c o n a l d e t a s a b i e r t a s e n m e d i o , y d e u n o s l a d i t o s d e e s p a l d a q u e f o r m a n u n p l i e g u e . L a c a m i s a v a m o n t a d a e n p l i e g u e s d e l e n c e r í a s o b r e u n o s d e l a n t e r o s d e c o r p i ñ o o r d i n a r i o h e c h o s d e f o r r o . L a p a r t e i n f e r i o r d e l c h a l e c o f o r m a d o s p u n t a s y s e a b r o c h a c o n d o s b o t o n e s - d e p l a t a c i n c e l a d a . C u e l l o a l t o . M a n g a d e c o d o c o n b r a z a - l e t e d e c i n t a .

Tela necesaria:

4 m e t r o s 2 5 c e n t í m e t r o s d e t a f e t á n ; 3 m e t r o s d e l a n i l l a l i s t a d a , d e u n m e t r o 2 0 c e n t í m e t r o s ; - 5 0 c e n t í m e t r o s d e t e r c i o p e l o , y 5 m e t r o s d e c a c h e m i r .

R E C O N C I L I A C I O N .

( n o v e l a . )

( C o n t i n u a c i ó n . )

V I L

n a ñ o d e s p u é s , s i e n d o y a t e n i e n t e e l b r a v o ' A d o l f o , q u e v o l v i ó á s e r h e r i d o d e g r a v e d a d e n l a s l í n e a s d e S o m o r r o s t r o , e s c r i b i ó á s u . m a d r e l a c a r t a q u e á c o n t i n u a c i ó n c o p i a m o s : C( M a d r e q u e r i d a : P o n g o e n t u c o n o c í • ' ~ m i e n t o u n a d e t e r m i n a c i ó n q u e h e t o m a d o , ,

y q u e e s p e r o a p r o b a r á s : m e c a s o .

)) A m o t i e r n a m e n t e á l a q u e h a d e s e r m i e s - p o s a , c u y a b o n d a d d e c o r a z ó n s ó l o s e p u e d e c o m - p a r a r c o n l a t u y a ; s e l l a m a I s a b e l d e M e l g o s a , y e s - h i j a d e m i p o b r e c o m a n d a n t e , h u é r f a n a y s i n b i e n e s , d e f o r t u n a , a u n q u e p e r t e n e c e á n o b i l í s i m a f a m i l i a ; v e r d a - d e r a m a d r e d e s u s d o s h e r m a n i t o s , h a c o m p r e n d i d o q u e n e c e s i t a b a n l o s t r e s l a p r o t e c c i ó n q u e y o h a b í a j u r a d o o t o r - g a r l e s , c u a n d o m e e n c o n t r a b a e n e l m i s m o h o s p i t a l d o n d e f a l l e c i ó s u p a d r e , y h a a c e p t a d o m i a m o r y m i m a n o .

» E s p e r o q u e t e n g a s l a b o n d a d d e r e m i t i r m e e l c o n s e n - t i m i e n t o l e g a l , ú n i c o d o c u m e n t o q u e f a l t a e n e l e x p e d i e n t e i n c o a d o .

» E 1 c a s a m i e n t o s e c e l e b r a r á e l i . 0 d e l p r ó x i m o , e n u n a c a s a d e c a m p o q u e h e c o m p r a d o c e r c a d e V a l l a d o l i d y d o n d e r e s i d o , c o n l i c e n c i a d e m i s s u p e r i o r e s , d e s d e h a c e d o s m e s e s , r e p o n i é n d o m e d e m i s ú l t i m a s h e r i d a s .

) ) ¿ Q u i e r e s , m a d r e m í a , t r a e r t ú m i s m a e l c o n s e n t i m i e n - t o , y p r e s e n c i a r á s m i b o d a ?

» ¡ S i c o n o c i e s e s á I s a b e l ! E n t o n c e s c o m p r e n d e r í a s m e - j o r e l i n m e n s o c a r i ñ o q u e l a p r o f e s o .

) ) U n a b r a z o á m i h e r m a n i t a M a g d a l e n a , y u n f u e r t e b e s o á t í , d e t u h i j o — A d o l f o . »

C l a r a d e j ó c a e r l a c a r t a e n s u s r o d i l l a s : h a c í a y a c i n c o a ñ o s q u e s u h i j o c o r r í a l o s a z a r e s d e l a g u e r r a , y p e n s a b a e l l a i n c e s a n t e m e n t e e n a q u e l h i j o a d o r a d o ; y a h o r a A d o l f o s e c a s a b a , i b a á f u n d a r u n a n u e v a f a m i l i a , á s e p a r a r s e e n a b s o l u t o d e l a s u y a . ¡ O h d o l o r d e m a d r e !

A l o s p o c o s m o m e n t o s l l a m ó á l a p u e r t a d e l d e s p a c h ó ' d e C a s a v e r a .

— ¿ Q u i é n e s , C l a r a ? — p r e g u n t ó a q u é l .

— - Y o , E n r i q u e : t e r u e g o q u e l e a s e s t a c a r t a d e m i h i j o . C a s a v e r a f r u n c i ó l a s c e j a s , t o m ó e l p a p e l y c o m e n z ó á l e e r ; m a s á m e d i d a q u e a A r a n z a b a e n l a l e c t u r a , s u r o s t r o s e c o n t r a í a c o n e x p r e s i ó n i r ó n i c a .

— ¡ H e a h í u n a c a r t a i m p e r t i n e n t e ! — d i j o d e s p u é s d e l e e r l a . — T u h i j o t e a n u n c i a s u c a s a m i e n t o p r ó x i m o , y p a r a n a d a t e h a c o n s u l t a d o ; t e p i d e e l c o n s e n t i m i e n t o , p o r q u e l a l e y l o e x i g e ; t e i n v i t a á l a b o d a , y s e o l v i d a p o r c o m - p l e t o d e t u m a r i d o , q u e t i e n e d e r e c h o á a l g u n a c o n s i d e r a - c i ó n y r e s p e t o . ¡ B i e n r e c o n o z c o e n e s a c a r t a á A d o l f o ! E s - p í r i t u p o b r e y c o r a z ó n v a n i d o s o y o b s t i n a d o .

— Q u e r i d o E n r i q u e , n o s e á l n o s t a n s e v e r o s

— E s c l a r o : d e s p u é s d e h a b e r l e m i m a d o l o c a m e n t e

— ¿ Y o ? h a c e u n a ñ o q u e n o l e e s c r i b o p o r t í .

— P u e s e s c r í b e l e a h o r a c o m o q u i e r a s M a s t e n e n t e n - d i d o q u e y o n o d e s e o v o l v e r á v e r l e , ¿ Y q u é ? ¿ t i e n e s á n i m o d e a c e p t a r s u i n v i t a c i ó n ?

— ^ T ú d i r á s .

— Y o d i g o q u e n o , C l a r a ; p o r n i n g ú n c o n c e p t o q u i e r o q u e l a a c e p t e s , p o r q u e m e o f e n d e r í a s j u s t i f i c a n d o c o n U i p r e s e n c i a e n l a b o d a l a c o n d u c t a i n c a l i f i c a b l e d e t u h i j o h a c i a m í .

— - T a l v e z e s o s e r i a u n m e d i o d e r e c o n c i l i a c i ó n .

— N o , C l a r a , n o i n s i s t a s . E s c r í b e l e .

N o i n s i s t i ó , p e r o s e p u s o á e s c r i b i r á A d o l f o , m u r m u - r a n d o : . ,

— ¡ S i m i m a r i d o s u p i e s e q u é g r a n d e i m p e r i o e j e r c e r í a s o b r e m í s i f u e s e b u e n o p a r a A d o l f o !

P e r o C l a r a e s c r i b i ó d o s c a r t a s : u n a á s u h i j o , s e c a y f r í a , p o r q u e t u v o q u e e n s e ñ á r s e l a á E n r i q u e ; o t r a á I s a b e l d e M e l g o s a , e n v i á n d o l a a d e m á s u n a p r e c i o s a j o y a d e b r i - l l a n t e s , r . t

(3)

j L í A J V I O D A J ^ L E G A O T E , j p E I ^ I Ó D I C O D E L A S j ^ A M I L I A S . 2 8 7

E s t a ú l t i m a d e c í a a s i :

« Q u e r i d a s e ñ o r i t a : L a n o t i c i a q u e m e d a m i h i j o d e s u p r ó x i m o e n l a c e c o n u s t e d , y l o s d e t a l l e s q u e c o m p l e t a n - e s a n o t i c i a a c e r c a d e l a s h e r m o s a s c u a l i d a d e s q u e l a d i s -

t i n g u e n ^ m e c o l m a n d e a l e g r í a : d o y á u s t e d g r a c i a s d e t o d o c o r a z ó n p o r h a b e r a c e p t a d o l a m a n o d e A d o l f o , y e s t o y p e r s u a d i d a d e q u e é l s e d e d i c a r á á h a c e r á u s t e d f e l i z ; e s c a r i ñ o s o y b u e n o , y u s t e d c r e a r á l o q u e a h o r a n e c e s i t a : u n h o g a r d o m é s t i c o , u n d u l c e y t r a n q u i l o h o g a r , n i d o d e . a m o r y d e d i c h a .

» C u a n t o á m í , s i e n t o p o r u s t e d , q u e r i d a I s a b e l , u n c a - r i ñ o d e m a d r e a m o r o s a , y q u i s i e r a r e e m p l a z a r e n e l d í a d e l a b o d a á l a v e r d a d e r a m a d r e d e u s t e d , q u e l a b e n d e c i r á d e s d e e l c i e l o .

)) P e r o n o p o d r é t e n e r e s a d i c h a , p o r q u e c i r c u n s t a n c i a s i m p r e v i s t a s m e d e t i e n e n e n M a d r i d : o s e n v í o , e n c a m b i o , á l o s d o s m i s v o t o s m á s s i n c e r o s y m i s a b r a z o s m á s t i e r - n o s , y á u s t e d , I s a b e l , l a r u e g o q u e a c e p t e e n m i n o m b r e e l p e q u e ñ o p r e s e n t e q u e a c o m p a ñ a á e s t a c a r t a .

i A d i ó s , m i q u e r i d a I s a b e l ; á m e m e u s t e d , 3^ c r e a e n e l a m o r d e s u m a d r e y a m i g a , — C l a r a d e S a r a v i a . »

— M i m a d r e e s b u e n a — d i j o A d o l f o l e y e n d o l a c a r t a . - — Y m i r e u s t e d q u é h e r m o s a j o y a .

E r a u n c o l l a r d e b r i l l a n t e s y p e r l a s , a n t i g u o , d e g r a n v a l í a , q u e A d o l f o r e c o n o c i ó a l m o m e n t o : s u p a d r e s e l e h a b í a r e g a l a d o á C l a r a . '

— ¡ A h 1 d e s p u é s d e n u e s t r a b o d a i r e m o s á v e r l a , A d o l f o ,

¿ n o e s v e r d a d ? — d i j o I s a b e l .

— Y a s a b e s , a m o r m í o , q u e h a y o b s t á c u l o s s e r i o s p a r a e s o : l a p r e s e n c i a d e m i p a d r e p o l í t i c o e s e l m a y o r .

— ¡ E s t o y s e g u r a d e q u e r i n d o s u o r g u l l o !

— N o l o c r e a s E s e h o m b r e s e r í a c a p a z d e f a l t a r t e a l r e s p e t o y d e m o l e s t a r á m i m a d r e p o r m i c a u s a . ¡ Y a v e - r e m o s !

L a b o d a s e c e l e b r ó q u i n c e d í a s d e s p u é s .

V I I I .

P a s a r o n t r e s a ñ o s , ¡ t r e s a ñ o s d e f e l i c i d a d , d e a m o r , d e e n s u e ñ o s y r e a l i d a d e s s o n r o s a d a s p a r a l o s j ó v e n e s e s - p o s o s 1

E l c i e l o l e s c o n c e d i ó u n h i j o , y c o n é l l e s e n s e ñ ó t a m - b i é n a l e g r í a s d e s c o n o c i d a s , l a s d e l i c i a s d e l a p a t e r n i d a d , p o r l a c u a l s e a m a b a n m á s t o d a v í a .

P e r o ¡ o h c o n t r a r i e d a d ! e l M i n i s t r o d e l a G u e r r a h a b í a d i s p u e s t o , p o r c o n v e n i e n c i a d e l s e r v i c i o , q u e e l r e g i m i e n t o d e A d o l f o f u e s e d e g u a r n i c i ó n á M a d r i d .

¿ A M a d r i d ? P u e s l a b u e n a I s a b e l n o s e m o s t r ó d i s g u s - t a d a p o r t a l c a m b i o : i b a á c o n o c e r á l a m a d r e d e s u e s p o - s o , c u y a s c a r t a s r e v e l a b a n á u n a m u j e r s u p e r i o r p o r t o d o s

• c o n c e p t o s ; i b a á p r e s e n t a r l a s u h i j o , a q u e l h i j o q u e r i d o

• q u e d e b í a s e r , e n c o n c e p t o d e e l l a , e n e l p e n s a m i e n t o í n t i - m o d e l a m a d r e , c o m o á n g e l d e p a z d e s t i n a d o p o r l a P r o - v i d e n c i a á e n l a z a i % c o n s u s m a n e c i t a s l a s m a n o s d e A d o l f o y d e s u m a d r e , y á c o n f u n d i r c o n s u d u l c e c h a r l a , c o n s u s i n o c e n t e s c a r i c i a s , c o n s u e n c a n t a d o r a s o n r i s a l a v a n i d a d i n m e n s a y r i d i c u l a q u e l l e n a b a e l c o r a z ó n d e s u s u e g r o , e l S r . C a s a v e r a .

I s a b e l h i z o a p r e s u r a d a m e n t e s u s p r e p a r a t i v o s d e m a r - c h a , y s u m a r i d o l a p r e c e d i ó c o n e l r e g i m i e n t o a l g u n o s d í a s : l l e g ó á M a d r i d , q u e a p e n a s c o n o c í a , a u n q u e l o d e - s e a b a a r d i e n t e m e n t e , a l a n o c h e c e r d e u n a h e r m o s a t a r d e d e M a y o , y v i ó c o n a l e g r í a q u e t o d o e s t a b a d i s p u e s t o p a r a r e c i b h - l a c o n a m a b l e c o n v e n i e n c i a , p o r q u e A d o l f o n o p e r - d o n ó f a t i g a a l g u n a á fin d e q u e s u e s p o s a y s u h i j o e n c o n - t r a s e n , á s u l l e g a d a á l a c o r t e , u n d e l i c i o s o n i d o e n l a c a l l e d e F e r r a z , c e r c a d e l c u a r t e l d e l a M o n t a ñ a d e l P r i n c i p e P í o , e n e l q u e h a b í a s i d o a l o j a d o e l r e g i m i e n t o .

I s a b e l s e i n s t a l ó a l l í c o n a l e g r í a , y v i s i t ó l u e g o l a i g l e - s i a m á s p r ó x i m a , l a d e l B u e n S u c e s o , p r o m e t i é n d o s e p i a - d o s a m e n t e o r a r t o d a s l a s m a ñ a n a s a n t e l a i m a g e n d e l a S a n t í s i m a V i r g e n t i t u l a r d e l t e m p l o , h a s t a c o n s e g u i r l a c o m p l e t a r e c o n c i l i a c i ó n d e l a f a m i l i a ; r e c o n c i l i a c i ó n q u e c o n s i d e r a b a c o m o i m p o s i b l e p a r a q u e f u e r z a s h u m a n a s l a a l c a n z a s e n , p e r o e n l a q u e t e n í a f e v i v í s i m a , f e d e a l m a c r e y e n t e y c o r a z ó n c r i s t i a n o , p o n i e n d o p o r i n t e r c e s o r a á l a M a d r e d e l o s A f l i g i d o s . .

H a r í a u n a s e m a n a q u e l o s j ó v e n e s e s p o s o s m o r a b a n e n s u m o d e s t o c u a r t o d e l a c a l l e d e F e r r a z , d a n d o l a ú l t i m a m a n o , c o m o s e s u e l e d e c i r , a l a r r e g l o y a d o r n o d e l a s p i e - z a s ( q u e I s a b e l d e c o r ó l i n d a m e n t e c o n e x q u i s i t o g u s t o d e a r t i s t a ) , c u a n d o e l l a d i j o á s u m a r i d o , t e n i e n d o e n s u s r o - d i l l a s a l p e q u e ñ o A d o l f o , s u h i j o :

— ¿ T e p a r e c e q u e v a y a m o s á v i s i t a r á t u m a d r e ?

— ¿ P o r q u é n o , I s a b e l ? C u a n d o q u i e r a s : m a ñ a n a m i s m o .

— B i e n , b i e n , m a ñ a n a Y l l e v a r e m o s á n u e s t r o h i j o ,

¿ v e r d a d ?

— P e r f e c t a m e n t e ; l l e v a r e m o s á n u e s t r o h i j o , y c r e o q u e m a m á s e a l e g r a r á v i v a m e n t e d e c o n o c e r l e .

A l d í a s i g u i e n t e I s a b e l s e v i s t i ó c o n e l m á s d e l i c a d o e s - m e r o , p o r q u e s a b i a q u e l a m a m á d e A d o l f o s e p a g a b a m u - c h o d e l a e l e g a n c i a i n d u m e n t a r i a ; v i s t i ó i g u a l m e n t e c o n s e n c i l l e z y b u e n g u s t o á s u h i j o , q u e s e m o s t r a b a c o m o o r - g u l l o s o y a l t i v o e n b r a z o s d e l a n i ñ e r a ; h i z o p o n e r á A d o l f o s u u n i f o r m e d e c a p i t á n , n u e v o y a i r o s o , e n v a z d e l a s e v e r a l e v i t a n e g r a q u e é l d e s e a b a p o n e r s e ; y h a c i a l a s c i n c o d e l a t a r d e , u n a h o r a a n t e s d e l a c o m i d a , e n t r a r o n e n l a a n t e s a l a d e l o s S r e s . C a s a v e r a .

N a d a h p b í a s é c a m b i a d o e n a q u e l l a p i e z a d e l a c a s a , n i t a m p o c o e n e l s a l ó n i n m e d i a t o , a l q u e f u e r o n g u i a d o s r e s - p e t u o s a m e n t e p o r u n a y u d a d e c á m a r a , m i e n t r a s l a d o n c e l l a d e c o n f i a n z a p a s a b a r e c a d o á C l a r a .

I s a b e l e s t a b a m u y c o n m o v i d a , y A d o l f o p á l i d o é i n q u i e - t o ; e l n i ñ o s o n r e í a d u l c e m e n t e y s e ñ a l a b a c o n s u s m a n e c i - t a s l o s c u a d r o s , l o s e s p e j o s , l a s a r a ñ a s d e c r i s t a l e s t a l l a d o s , t o d o s l o s o b j e t o s q u e h e r í a n s u v i s t a c o n b r i l l a n t e s r e s - p l a n d o r e s .

C l a r a e n t r ó e n e l s a l ó n á l o s p o c o s m o m e n t o s , y c o n p a s o r á p i d o , c o n m o v i m i e n t o s f r a n c o s y d e s e m b a r a z a d o s , s i n a f e c t a c i ó n , s i n z o z o b r a a l g u n a , d i r i g i ó s e h a c i a s u h i j o A d o l f o , e c h ó l e l o s d o s b r a z o s a l c u e l l o , l e b e s ó f u e r t e m e n t e

e n a m b a s m e j i l l a s y r o m p i ó á l l o r a r c o n a b u n d a n t e s l á g r i m a s .

— ¡ M a m á , m a m á q u e r i d a ! — e x c l a m ó A d o l f o a b r a z a n d o á s u m a d r e . — ¡ Q u é f e l i z s o y e n e s t e m o m e n t o !

— Y o t a m b i é n l o s o y , y o t a m b i é n — r e s p o n d í a C l a r a b a l - b u c e a n d o . — ¡ O h ! ¡ t a n t o s a ñ o s s i n v e r t e , h i j o !

— O l v i d e m o s l o p a s a d o , m a m á .

— ¿ S e p u e d e o l v i d a r ?

— S í , s e p u e d e ¡ y e s p r e c i s o ! M i r a , m a m á , t e p r e s e n t o á m i m u j e r y á m i h i j o A d o l f o : s e l l a m a c o m o y o

C l a r a a b r a z ó t i e r n a m e n t e á I s a b e l y a l n i ñ o , y d i j o c o n v o z d u l c e á l a j o v e n :

— ¡ G r a c i a s , g r a c i a s , h i j a m í a ! L e h a c e s f e l i z , y e s o c o n s - t i t u y e l a a l e g r í a m á s í n t i m a d e m i c o r a z ó n ¡ A h ! ¡ q u é n i e t e c i t o t e n g o m á s h e r m o s o ! ¡ M a g d a l e n a , M a g d a l e n a ! — e x c l a m ó e n v o z a l t a ; — ¡ v e n á v e r á t u s h e r m a n o s ! ¡ v e n á b e s a r á c u s o b r i n i t o !

M a g d a l e n a e n t r ó m o m e n t o s d e s p u é s , m i r ó á l o s r e c i é n l l e g a d o s y s e a c e r c ó á e l l o s c o n t i m i d e z .

E s t a b a m u y c r e c i d a p a r a s u s n u e v e a ñ o s , y s u s l i n d a s f a c c i o n e s d e n i ñ a r e v e l a b a n y a l a f u t u r a b e l l e z a d e l a j o v e n .

— A b r a z a á t u h e r m a n o y á t u h e r m a n a , h i j a m í a — l a d i j o s u m a d r e — y m i r a q u é g u a p o e s t u s o b r i n i t o .

— ¡ O h ! s í , e s m u y g u a p o — r e s p o n d i ó M a g d a l e n a e m b e - l e s a d a a n t e A d o l f i t o , d e s p u é s d e b e s a r á I s a b e l y a b r a z a r á A d o l f o . — D i m e , m a m á , ¿ s a b e y a h a b l a r ?

— N o , e s o n o ; ¡ e s t a n p e q u e ñ o ! ¿ S a b e s ? C h a p u r r e a l o s n o m b r e s d e s u s p a p á s .

— ¡ Q u é g u s t o ! P u e s o y e , h e r m a n a : y o m e e n c a r g o d e e n s e ñ a r l e á h a b l a r , y v e r á s q u é p r o n t o a p r e n d e .

Y t o m ó a s i e n t o e n u n t a b u r e t e , á l o s p i e s d e I s a b e l , á q u i e n m i r a b a c o n c a r i ñ o s a d u l z u r a .

C l a r a h i z o á s u s h i j o s m i l p r e g u n t a s , i n t e r e s á n d o s e v i v a - m e n t e e n c o n o c e r l a v i d a d e A d o l f o e n t a n l a r g a a u s e n c i a , y é s t e l a r e s p o n d í a c o n i n g e n u i d a d y t e r n u r a ; I s a b e l e s c u - c h a b a e n s i l e n c i o , y e n s u s o j o s r e s p l a n d e c í a n m i r a d a s d e s a t i s f a c c i ó n y c o n t e n t o ; n a d i e p e n s a b a e n t o n c e s e n e l s e - ñ o r C a s a v e r a , t a l v e z p o r q u e e l f r í o a c a d é m i c o n o t e n í a p a r t e a l g u n a e n l o s d u l c e s r e c u e r d o s q u e e n t o n c e s e v o c a - b a n s u e s p o s a y s u h i j o p o l í t i c o A d o l f o .

M a s d e r e p e n t e s e a b r i ó l a p u e r t a d e l s a l ó n y a p a r e c i ó e n t r e

lú. portiere,

q u e s e p a r a b a r e s p e t u o s a m e n t e u n c r i a d o , l a figura s e v e r a d e l m a r i d o d e C l a r a : a q u e l l a a p a r i c i ó n f u é c o m o u n a b o c a n a d a d e v i e n t o g l a c i a l q u e h e l ó s ú b i t a m e n t e l a s c o n f i d e n c i a s d e l o s i n t e r l o c u t o r e s .

A d o l f o s e l e v a n t ó d e l a b u t a c a e n q u e e s t a b a s e n t a d o , y d i r i g i ó s e h a c i a s u p a d r a s t r o , s a l u d á n d o l e m i l i t a r m e n t e .

— ¡ E n c a n t a d o d e v e r á u s t e d ! — d i j o l e e l b a n q u e r o . —

¿ T e n i e n t e , n o e s v e r d a d ?

— C a p i t á n , c a b a l l e r o — r e s p o n d i ó A d o l f o .

— ¡ A h ! ¡ c ó m o s e s u b e a h o r a e n l a s filas!

— P o r q u e s e g a n a n l o s e m p l e o s á b a l a z o s e n e l c a m p o d e b a t a l l a .

— ¡ M e a l e g r o , m e a l e g r o ! ¡ M á s v a l e a s í !

— ¿ M e p e r m i t e u s t e d p r e s e n t a r l e á m i e s p o s a ? E n t o n c e s e l S r . C a s a v e r a s e a p l i c ó e l l e n t e a l o j o i z - q u i e r d o , m i r ó c o n i m p e r t i n e n c i a á I s a b e l , s a l u d ó l a c o n l i - g e r a i n c l i n a c i ó n d e c a b e z a , y a c a r i c i ó c o n d o s d e d o s l a s m e j i l l a s d e A d o l f i t o , d i c i e n d o :

— ¡ U n

baby!

¡ p r o n t o , d e m a s i a d o p r o n t o ! ¿ C ó m o s e l l a m a ?

— A d o l f o .

— ¡ B a h ! ¡ n o e s u n n o m b r e á l a m o d a ! P e r t e n e c e á l a é p o c a d e l r o m a n t i c i s m o , y h o y s ó l o s e d e b e p e n s a r e n t í - t u l o s d e l a r e n t a y e n a c c i o n e s d e l B a n c o

— P e r d o n e u s t e d , c a b a l l e r o — c o n t e s t ó I s a b e l c o n v o z d u l c í s i m a y s o n r i s a l l e n a d e g r a c i a ; — h e m o s e l e g i d o e s e n o m b r e p o r q u e e s e l d e s u p a d r e .

— Y e l d e s u a b u e l o . . . — a ñ a d i ó i n t e n c i o n a d a m e n t e A d o l f o . L a c o n v e r s a c i ó n t e r m i n ó a s í , n o h a b i é n d o s e p o d i d o r e a - n u d a r l a s e r i e d e c o n f i d e n c i a s a f e c t u o s a s : C l a r a i n v i t ó á c o m e r , p a r a e l s i g u i e n t e d í a , á s u s h i j o s , y c u a n d o é s t o s s e d e s p i d i e r o n , M a g d a l e n a e c h ó s u s b r a z o s a l c u e l l o d e I s a b e l , y l a d i j o e n t r e s o n o r o s b e s o s :

— V e n t o d o s l o s d í a s , t o d o s , ¿ e n t i e n d e s ? Y n o d e j e s d e t r a e r c o n t i g o á A d o l f i t o .

— ¿ Y 5 t o ? — e x c l a m ó r i e n d o A d o l f o .

— T ú t a m b i é n , h e r m a n o , p a r a a c o m p a ñ a r á t u m u j e r y á t u h i j o

— ¡ Y p a r a l l e n a r d e a l e g r í a e l c o r a z ó n d e t u m a d r e ! — a ñ a d i ó C l a r a e n v o z b a j a , a l d a r l e e l a b r a z o d e d e s p e d i d a .

— V a m o s á v e r — p r e g u n t ó A d o l f o á s u m u j e r c u a n d o e s - t a b a n y a e n s u m o d e s t a c a s i t a ; — ¿ q u é t e p a r e c e m i f a m i l i a ?

¿ e s t á s c o n t e n t a ?

• — C o n t e n t í s i m a : t u m a d r e d e b e s e r u n a s a n t a , m e h a e n a m o r a d o ; t u h e r m a n i t a M a g d a l e n a e s d e l i c i o s a , e n c a n t a - d o r a

— S i g u e , s i g u e — d i j o A d o l f o r i é n d o s e a l o b s e r v a r q u e I s a b e l s e i n t e r r u m p í a .

— ¿ Q u i e r e s q u e t e d i g a l a v e r d a d , l o q u e s i e n t o a c e r c a d e l S r . C a s a v e r a ?

— J u s t a m e n t e .

— P u e s b i e n : h e f o r m a d o e l p r o p ó s i t o d e c o n q u i s t a r l e .

— ¡ A m b i c i o s a ! ¿ c ó m o h a s d e c o n q u i s t a r u n c o r a z ó n d e p e d a n t e y m e t a l i z a d o ?

— ¡ A y , A d o l f o m í o ! — e x c l a m ó I s a b e l c o n a l g u n a a m a r - g u r a . - — E r e s i n e x o r a b l e , y s i e n t o v i v a m e n t e q u e t e n i e n d o u n c o r a z ó n t a n h e r m o s o , t a n c r i s t i a n o , a l i m e n t e s e n é l e s a . a n t i p a t í a n a d a g e n e r o s a q u e d e m u e s t r a s c o n t r a e l m a r i d o d e t u m a d r e .

— P e r o o b s e r v a , I s a b e l , q u e m i a n t i p a t í a h a s u r g i d o d e l a s u y a : é l , p o r d e s g r a c i a , m e h a d a d o m u c h o s m o t i v o s d e a b o r r e c i m i e n t o , m á s q u e d e a n t i p a t í a .

— P u e s a h í v o y á p a r a r : l a s a l m a s n o b l e s , c o m o l a t u y a , p r o c e d e n d e o t r o m o d o ¿ E l t e h a d a d o m o t i v o s d e a b o - r r e c i m i e n t o , m á s q u e d e a n t i p a t í a ? C o n f o r m e s : p e r o n o s - o t r o s , d e s d e a h o r a e n a d e l a n t e , l e d a r e m o s s e n c i l l a m e n t e m o t i v o s d e a m o r , d e v e r d a d e r o a m o r filial \ Y y a v e r á s c ó m o l e ' c o n q u i s t o ! ¡ y a v e r á s c ó m o n o s a m a !

— ¡ O h , I s a b e l ! ¡ E r e s u n á n g e l ! — e x c l a m ó A d o l f o r a - d i a n t e d e j ú b i l o , a b r a z a n d o á s u b u e n a e s p o s a .

B O S Q U E J O S .

C o n d e s a d e C a m p o b l a n c o .

(Se continuará.')

L u c h o c o n l o i n c o n c e b i b l e ; D i o s c o n s u f u l g o r m e a y u d a . M e a s u s t a l a n e g r a d u d a . M e s e d u c e l o i m p o s i b l e . S o n d e o l o i n d e f i n i b l e ; S o y e l s e r d e l a e x i s t e n c i a ; A u r e o l a d e l a c i e n c i a . B a r r e r a d e l a p a s i ó n , T o r m e n t o d e l c o r a z ó n

— ¿ Q u i é n e r e s ? — L a

Inteligencia.

N o h a y r e l i g i ó n q u e n o a d o r e . N i h a y q u i e n p o r s e g u i r m e p e q u e ; N o h a y l á g r i m a q u e n o s e q u e . N i d e s d i c h a q u e n o l l o r e . N o h a y v e n t u r a q u e n o i m p l o r e , N i l í m i t e á m i a n s i e d a d ; M i e s p a c i o e s l a i n m e n s i d a d ; M i i d u l c e c u n a , l a g l o r i a ; M i r e c o m p e n s a , l a h i s t o r i a

— ¿ Q u i é n e r e s ? — L a

Caridad.

L á g r i m a s s o n m i c o n s u e l o Y s u s p i r o s s o n m i b o c a ; E l m u n d o m e l l a m a l o : a ; C u e r d a m e a p e l l i d a e l c i e l o . A b r o j o s h a l l o e n e l s u e l o Y e s p i n a s e n m i l a ú d ; M e c e r c a l a i n g r a t i t u d ; N o h a y d o l o r q u e n o m e s o b r e ; 5 S o y m u y r i c a ! ¡ S o y m u y p o b r e .

— ¿ Q u i é n e r e s ? — S o y

la Virtud.

N o h a j - p e c h o d o n d e n o e s t é , N i h a y e x i s t e n c i a s i n m i : C o n l a c r e a c i ó n n a c í Y e n e l G ó l g o t a b r i l l é . N o s o y n a d a s i n l a f e ; L o s o y t o d o s i n t e m o r . S o y e l r o c í o e n l a flor;

S a g r a d o f u e g o e n e l a l m a ; S o y l a t e m p e s t a d l a c a l m a

— ¿ Q u i é n e r e s ? — S o y

el Amor.

S o y l a d i c h a d e l p e s a r ; S o y d e l a v i r t u d e j e m p l o ; L a s c o l u m n a s d e m i t e m p l o L a s s u s t e n t a n t i e r r a y m a r . A l n a c e r y a l e s p i r a r

M e i m p l o r a n p o r c o m p a s i ó n : M e a d i v i n a l a r a z ó n ;

L a c o n c i e n c i a m e p r e s i e n t e .

¡ B r i l l o d e l s o l e n l a f r e n t e !

— ¿ Q u i é n e r e s

?—La Religión,

J o s é J a c k s o n V e y a n .

C O R R E S P O N D E N C I A P A R I S I E N S E .

S U M A R I O .

L a g r a f o l o g í a . — U n a r t e que a s p i r a á ser c i e n c i a . — H i s t o r i a de u n a j o v e n y de sus t r a n s f o r m a c i o n e s c a l i g r á f i c a s . — D i a g n ó s t i c o de B a l z a c s o b r e sus p r i m e - r o s e s c r i t o s . — L o s d e s c u b r i m i e n t o s de M M . F e r r a r y y R i c h e t . — C o n s e j o á los e s c é p t i c o s . — P e n s a m i e n t o s de u n s o l t e r ó n .

^ Y ^ ^ u e s t o q u e s e h a b l a y s e e s c r i b e t a n t o a c - u t u a l m e n t e d e

\a. grafologia,

p e r m í t a m e u s t e d ,

— S r . D i r e c t o r y a m i g o , q u e d e d i q u e m i c o r r e s -

^ ^ á p ^ p e n d e n c i a d e h o y á e s t e a r t e , q u e c o n s i s t e , c o m o d e b e s a b e r l o , e n a d i v i n a r l a s c u a l i d a -

^ d e s y l o s d e f e c t o s d o m i n a n t e s d e u n a p e r - s o n a p o r s u c a r á c t e r d e l e t r a .

L a g r a f o l o g í a s e d i s t i n g u e d e l a a s t r o l o g í a , d e l e s p i r i t i s m o y o t r a s a r t e s a d i v i n a t o r i a s e n q u e n o t i e n e n a d a d e s o b r e n a t u r a l , y s e f u n d a e x c l u s i v a - m e n t e e n l a o b s e r v a c i ó n , d e l a c u a l s e d e d u c e n c o n - j e t u r a s m á s b i e n q u s a f i r m a c i o n e s d o g m á t i c a s .

M i f e e n l a g r a f o l o g í a e s a n t e r i o r á l o s d e s c u b r i m i e n t o s r e c i e n t e s d e H é r i c o u r t , H o c t e s , R i c h e t y F e r r a r y , filóso- f o s y fisiólogos q u e s e o c u p a n d e s a c a r l a g r a f o l o g í a d e s u m o d e s t o e s t a d o d e e n t r e t e n i m i e n t o , p a r a e l e v a r l a á l a c a - t e g o r í a d e c i e n c i a e x a c t a .

L o q u e d e s p e r t ó e n m í l a c u r i o s i d a d d e e s t e e s t u d i o f u é u n a o b s e r v a c i ó n p u r a m e n t e c a s u a l , q u e v o y á r e f e r i r , p o r - q u e l o s g r a f ó l o g o s p o d r á n u t i l i z a r l a c o m o u n a p r u e b a m á s e n a p o y o d e s u t e s i s , h o y d e m o s t r a d a , d e q u e l o s m o v i - m i e n t o s d e l a p e r s o n a l i d a d s e a f i r m a n c o n c l a r i d a d r e l a t i v a e n e l c a r á c t e r d e l e t r a .

E s t a b a y o , a l g u n o s a ñ o s h a , e n c o r r e s p o n d e n c i a f r e - c u e n t e c o n u n a j o v e n p a r i e n t a m í a , q u e t e r m i n a b a s u e d u - c a c i ó n , e n u n a c a p i t a l d e p r o v i n c i a , e n t r e 1 : 1 1 - m a d r e y s u h e r m a n a m a y o r . E s t a s d o s p e r s o n a s , s u m a m e n t e e n é r g i c a s y h a s t a p o d í a d e c i r s e a u t o r i t a r i a s , t e n í a c a d a u n a u n c a r á c - t e r m u y d i v e r s o , p e r o i g u a l m e n t e a c u s a d o . P o r e l c o n t r a - r i o , l a j o v e n e d u c a n d a e r a e n e x t r e m o d ó c i l y r e c i b í a c o n f a c i l i d a d t o d a c l a s e d e i m p r e s i o n e s é i n f l u e n c i a s . S u c e d i ó , p u e s , q u e a l c a b o d e s e i s m e s e s d e s i l e n c i o , r e c i b í c i e r t o d í a u n a c a r t a d e l p a í s e n q u e h a b i t a b a l a f a m i l i a e n c u e s t i ó n .

— ¡ C a l l e ! — d i j e p a r a m i a l l e e r e l s o b r e ; — e s l a m a d r e d e m i a m i g u i t a l a q u e m e e s c r i b e .

A b r o l a c a r t a , y ñ o e r a l a ' Á f a d r e l a q u e h a b í a e s c r ; v o l a s s e ñ a s , s i n o m i p r o p i a a m i g u i t a .

D o s a ñ o s d e s p u é s , n u e v a s o r p r e s a .

C r e í e s t a v e z r - e c i b i r u n a c a r t a d e l a h e r m a n a m a y o r , y m e e n g a ñ é c o m o a n t e s : e r a l a m i s m a m a n o l a q u e h a b í a

Figure

Updating...

References

Related subjects :