Boletín hidrológico de los embalses de Galicia-Costa

69  Download (0)

Full text

(1)

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA: GALICIA-COSTA

Datos subministrados polos concesionarios das presas

VOLUME VOLUME

ENCORO RÍO TOTAL ENCORADO OBSERVACIÓNS

(Hm3) (Hm3)

CECEBRE Mero 20,61 8,34 40,44 59,56 ABTO. A CORUÑA

EIRAS Oitavén 22,17 14,82 66,86 33,14 ABTO. VIGO

FORCADAS Forcadas 9,89 5,63 56,89 43,11 ABTO. FERROL

CALDAS DE REIS Umia 6,15 4,10 66,67 33,33 ABTO. O SALNÉS

ZAMÁNS Zamáns 2,02 0,75 37,18 62,82 ABTO. VIGO

PONTILLÓN DE CASTRO Rons 1,85 1,50 81,12 18,88 ABTO. PONTEVEDRA

BAIONA Baíña 0,64 0,19 29,95 70,05 ABTO. BAIONA

BECHE Roufrío 0,27 0,11 40,07 59,93 ABTO. ABEGONDO

VILAGARCÍA Con 0,25 0,03 10,89 89,11 ABTO. VILAGARCÍA

RÍO COVO Covo 5,68 4,09 71,97 28,03 ALCOA EUROPE

RIBEIRA Eume 32,80 15,80 48,17 51,83 ENDESA GENERACIÓN

EUME Eume 123,00 81,40 66,18 33,82 ENDESA GENERACIÓN

FERVENZA Xallas 98,38 36,93 37,54 62,46 FERROATLÁNTICA

STA. UXIA Xallas 18,05 14,00 77,54 22,46 FERROATLÁNTICA

BARRIÉ DE LA MAZA Tambre 24,07 7,95 33,01 66,99 NATURGY

VILAGUDÍN Veduido 16,25 13,91 85,60 14,40 NATURGY

VILASENÍN Pórtigo 1,40 0,89 63,79 36,21 NATURGY

PORTODEMOUROS Ulla 297,00 135,90 45,76 54,24 NATURGY

TOURO Ulla 3,78 3,56 94,18 5,82 PHG

ENCOROS DE ABASTECEMENTO 63,85 35,46 55,54 44,46 0,56

ENCOROS DE USO HIDROELÉCTRICO OU

INDUSTRIAL 620,41 314,42 50,68 49,32 0,51

TOTAIS GALICIA-COSTA

684,26 349,88 51,13 48,87 0,51

ESTADO DOS ENCOROS DE GALICIA-COSTA A DÍA DE HOXE

BOLETÍN HIDROLÓXICO

EVOLUCIÓN DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ANO HIDROLÓXICO 2022-2023

DÍA 10 DE OUTUBRO DE 2022

OCUPACIÓN (%)

RESGARDO (%)

40 67 57 67 37 81 30 40 11 72 48 66 38 78 33 86 64 46 94

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CECEBRE EIRAS FORCADAS CALDAS DE REIS ZAMÁNS PONTILLÓN DE CASTRO BAIONA BECHE VILAGARCÍA RÍO COVO RIBEIRA EUME FERVENZA STA. UXIA BARRIÉ DE LA MAZA VILAGUDÍN VILASENÍN PORTODEMOUROS TOURO

OCUPACIÓN (%)

(2)

BOLETÍN HIDROLÓXICO

EVOLUCIÓN DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ANO HIDROLÓXICO 2022-2023

DÍA 10 DE OUTUBRO DE 2022 PORCENTAXE DE OCUPACIÓN POR USO E COMPARATIVA CO ANO PASADO

10/10/2022 VOLUME VOLUME

TOTAL ENCORADO

(Hm3) (Hm3)

ENCOROS DE ABASTECEMENTO 63,85 35,46 55,54 44,46

620,41 314,42 50,68 49,32

TOTAIS GALICIA-COSTA 684,26 349,88 51,13 48,87

10/10/2021 VOLUME VOLUME

TOTAL ENCORADO

(Hm3) (Hm3)

ENCOROS DE ABASTECEMENTO 63,85 47,45 74,31 25,69 0,74

620,41 349,37 56,31 43,69 0,56

TOTAIS GALICIA-COSTA 684,26 396,82 57,99 42,01 0,58

COMPARATIVA DA OCUPACIÓN DOS ENCOROS DE GALICIA-COSTA RESPECTO DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS ENCOROS DE USO HIDROELÉCTRICO OU

INDUSTRIAL

OCUPACIÓN (%)

RESGARDO (%)

ENCOROS DE USO HIDROELÉCTRICO OU INDUSTRIAL

OCUPACIÓN (%)

RESGARDO (%)

0 20 40 60 80 100

01-Out. 11-Out. 21-Out. 31-Out. 10-Nov. 20-Nov. 30-Nov. 10-Dec. 20-Dec. 30-Dec. 09-Xan. 19-Xan. 29-Xan. 08-Feb. 18-Feb. 28-Feb. 10-Mar. 20-Mar. 30-Mar. 09-Abr. 19-Abr. 29-Abr. 09-Maio 19-Maio 29-Maio 08-Xuño 18-Xuño 28-Xuño 08-Xul. 18-Xul. 28-Xul. 07-Ago. 17-Ago. 27-Ago. 06-Set. 16-Set. 26-Set.

OCUPACIÓN (%) Total Encoros GALICIA-COSTA

MEDIA ÚLTIMOS 10 ANOS EVOLUCIÓN 2022-2023

0 20 40 60 80 100

01-Out. 11-Out. 21-Out. 31-Out. 10-Nov. 20-Nov. 30-Nov. 10-Dec. 20-Dec. 30-Dec. 09-Xan. 19-Xan. 29-Xan. 08-Feb. 18-Feb. 28-Feb. 10-Mar. 20-Mar. 30-Mar. 09-Abr. 19-Abr. 29-Abr. 09-Maio 19-Maio 29-Maio 08-Xuño 18-Xuño 28-Xuño 08-Xul. 18-Xul. 28-Xul. 07-Ago. 17-Ago. 27-Ago. 06-Set. 16-Set. 26-Set.

OCUPACIÓN (%) Encoros de Abastecemento GALICIA-COSTA

MEDIA ÚLTIMOS 10 ANOS EVOLUCIÓN 2022-2023

55,54% 50,68% 51,13%

74,31%

56,31% 57,99%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ENCOROS DE ABASTECEMENTO ENCOROS DE USO HIDROELÉCTRICO OU INDUSTRIAL

TOTAIS GALICIA-COSTA

Comparativa da ocupación media dos encoros de Galicia-Costa

10/10/2022

10/10/2021

Figure

Updating...

References

Related subjects :